یونیلور با لباس فرمالدئید پاک شد


چه؟ طبق گزارشی که توسط سرویس اخبار دادگاه منتشر شد، یک قاضی فدرال مستقر در شیکاگو به نفع یونیلور در دعوی ادعا کرد که محدوده تولیدکننده TRESemme حاوی ماده نگهدارنده آزادکننده فرمالدئید است که در جلوی بطری فاش نشده است.

جزئیات این دعوای دسته جمعی مالک Dove را به عدم افشای پتانسیل این ماده برای آزادسازی فرمالدئید متهم کرد که گفته می شود باعث ایجاد بثورات، خارش و ریزش مو می شود.

چرا؟ قاضی به نفع Unilever به این دلیل که بر،ب فریبنده نبود، حضور هیدانتوئین DMDM ​​به وضوح فهرست شده بود و سازنده FMCG مستقر در بریت،ا ادعا نکرد که نگهدارنده فرمالدئید را به طور مستقیم یا مایل آزاد نمی کند.


منبع: https://www.globalcosmeticsnews.com/unilever-cleared-in-formaldehyde-suit/

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با