کلینیک مراقبت از پوست پزشکی Sk:n کلینیک همکاری خود را با شورای مشترک پزشکان زیبایی تمدید کرد.


چه؟ گروه کلینیک مراقبت از پوست پزشکی Sk:n Clinics مستقر در بریت،ا قرارداد خود را با شورای مش، پزشکان زیبایی که از سال 2016 با آن شریک شده اند، تمدید کرده است.

جزئیات این دو سازمان به همکاری خود برای “بهبود صنعت زیبایی شناسی، تلاش برای ایمنی بهتر بیمار و ایجاد مقررات دقیق و معتبر برای پزشکان و کلینیک های زیبایی شناسی” ادامه خواهند داد.

طبق یک بی،ه مطبوعاتی، “با نقش برجسته مشاوره ای JCCP و شبکه گسترده sk:n از پزشکان تاثیرگذار از جمله متخصصان پوست، پزشکان و پرستاران، آنها به کار خود برای ادامه تاثیرگذاری بر تغییرات در صنعت ادامه خواهند داد.”

چرا؟ گفته می شود که این مشارکت بخشی از ماموریت کلینیک Sk:n برای حمایت از ایمنی بیمار در صنعت زیبایی شناسی است.

دارن گر،ی، مدیر عامل گروه sk:n گفت: “کلینیک های ما مراکز برتر پزشکی هستند که بالاترین استانداردهای اخلاقی، عملی و آموزشی را ارائه می دهند. همه متخصصان زیبایی شناسی ما دارای صلاحیت بالایی هستند و طبق پروتکل های سختگیرانه sk:n کار می کنند و همچنین همه آنها در GMC یا NMC ثبت شده اند.

ما هیجان زده هستیم که به همکاری خود با JCCP ادامه دهیم و به اتحاد مداوم خود در مبارزه برای اجرای مقررات بسیار مورد نیاز برای محافظت از بیماران، پزشکان و آینده صنعت خود ادامه دهیم.”


منبع: https://www.globalcosmeticsnews.com/medical-skincare-clinic-skn-clinic-renews-partner،p-with-joint-council-for-cosmetic-prac،ioners/

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با