مرجع ضد انحصار برزیل به قرارداد Aesop با L’Oréal چراغ سبز نشان می دهد


چه؟ بر اساس گزارشی که رویترز منتشر کرده، ناظر رقابت های برزیل به لورآل اجازه داده است تا ،ید Aesop را ادامه دهد.

جزئیات غول زیبایی فرانسوی موافقت کرده است که برای ،ید برند استرالیایی عطر، مبلغی معادل ۲.۵۳ میلیارد دلار به شرکت Natura & Co بپردازد. در صورتی که در آن زمان درخواست تجدیدنظری ارائه نشود، تأییدیه پس از یک دوره 15 روزه نهایی می شود.

چرا؟ پس از بررسی تأثیر بالقوه معامله، کید تأیید فروش را توصیه کرد، احتمالاً انتقال یک برند از یک غول زیبایی به غول زیبایی دیگر دلایل کمی برای اعتراض ایجاد می کند.


منبع: https://www.globalcosmeticsnews.com/،zils-an،rust-aut،rity-greenlights-loreals-aesop-deal/

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با