سهام مادر Nykaa با افت سود سه ماهه سوم سقوط کرد


چه؟ به گزارش رویترز، سهام شرکت مادر Nykaa FSN E-Commerce Ventures Ltd به دلیل کاهش بیش از 70 درصدی سود خالص تلفیقی سه ماهه سوم آن، 5.4 درصد کاهش یافته است.

جزئیات سود در سه ماهه اکتبر تا دسامبر از 279.3 میلیون روپیه در سال گذشته به 81.9 میلیون روپیه کاهش یافت.

چرا؟ به گفته تحلیلگران، بخش زیبایی و مراقبت شخصی Nykaa با حاشیه بالاتر به حاشیه ناخالص کمتر از حد انتظار 43.4 درصد کمک کرد، در حالی که هزینه های شرکت به دلیل هزینه های بازاریابی بالا و اجاره اجاره، 36.5 درصد افزایش یافت.


منبع: https://www.globalcosmeticsnews.com/nykaa-parent-shares-tumble-as-q3-profit-plummets/

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با