بدون معامله: P&G به دنبال رشد ارگانیک است، نه M&A


چه؟ بر اساس گزارشی که بلومبرگ به نقل از مدیر عامل غول FMCG آمریکا، جان مو، منتشر کرده، پروکتر اند گمبل بر رشد ارگ،ک تمرکز کرده است و قصد ندارد سبد خود را از طریق ادغام و تملک ایجاد کند.

جزئیات به گفته بلومبرگ، مو، گفت، تنها استثنای این قاعده، معاملات در حوزه زیبایی و سلامت شخصی است، زیرا P&G در این دسته بندی ها جایگاه کمتری دارد.

چرا؟ به گزارش بلومبرگ، در روز سرمایه‌گذار شرکت در هفته گذشته، مو، فاش کرد که هزینه‌های تامین مالی بسیار زیاد و انتظارات فروشنده در حال حاضر غیرواقعی شده است.


منبع: https://www.globalcosmeticsnews.com/no-deal-pg-to-pursue-،ic-growth-not-ma/

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با