بایرزدورف فلوریان ولفرام را مدیر کل جدید بیرزدورف کانادا معرفی کرد


چه؟ بایرزدورف فلوریان ولفرام را به ،وان مدیر کل جدید خود، بیرزدورف کانادا معرفی کرد.

جزئیات ولفرام در نقش جدید خود به مائوریسیو والدز، مدیر کل آمریکای شمالی گزارش می دهد و مسئولیت تجارت کانادا را بر عهده خواهد داشت.

Wolfram مسئول رهبری تیم رهبری کانادا و عضویت در تیم رهبری آمریکای شمالی خواهد بود.

جنرال موتورز جدید جانشین Florian Guillaume de Vitton می شود که از سال 2004 در Beiersdorf بوده است.

چرا؟ Mauricio Valdes، مدیر کل Beiersdorf آمریکای شمالی، می‌گوید: «فلوریان یک رهبر محترم در Beiersdorf با سابقه کار اثبات شده است. او موقعیت خوبی برای مق، با چالش ها و ادامه موفقیت در ،ب و کار کانادایی ما دارد.”


منبع: https://www.globalcosmeticsnews.com/beiersdorf-names-florian-wolfram-new-general-manager-beiersdorf-ca،a/

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با