آریانا گرانده رم بیوتی مدیرعامل جدید – WWD


رم بیوتی مدیر اجرایی جدیدی را معرفی کرد.

میشل شیگماسا، که در گذشته برندهای رنگی و پوستی را بر عهده داشت، جایگاه برتر را در رم که در سال 2021 توسط آریانا گرانده چند خطی تاسیس شد، خواهد داشت. شیگماسا قبلاً به ،وان مدیرعامل جه، موراد خدمت می کرد و قبل از آن 13 سال در اسمش با، گذرانده بود.

گرانده از طریق ایمیل گفت: “تخصص عمیق میشل در زیبایی و تعهد به هدف کاملاً با دیدگاه من برای Rem Beauty مطابقت دارد و من بسیار سپاسگزارم که او به تیم ما پیوست.” ما در سال 2023 و بعد از آن خیلی چیزهای بیشتری در اختیار داریم… ما تازه شروع کرده ایم.»

گفته می شود رم عملکرد خوبی دارد. Ulta Beauty آن را در یک فراخوان درآمد به ،وان یک محرک رشد کلیدی در آرایش، بزرگترین دسته ،ده فروش، ذکر کرد.

“رم بیوتی از زمان راه اندازی در سال 2021 در یک سفر باورن،ی بوده است. من نه تنها از پیوستن به چنین سازمان آینده نگر هیجان زده هستم، بلکه از همکاری در کنار آریانا برای توانمندسازی جامعه ما برای تبدیل شدن به مطمئن ترین و زیباترین خود آنها و شیگماسا در ایمیلی گفت. “تعهد تز،ل ناپذیر آریانا به نوآوری و خلاقیت بی‌نظیر است، و من بسیار هیجان‌زده هستم که به او کمک می‌کنم تا Rem Beauty را در فرصت‌های بی‌حدود ببرد.”

مجوز زیبایی این برند قبلا در اختیار برندز Forma بود. همانطور که گزارش شده است، رم در ماه گذشته با تشکیل پرونده ورش،تگی Forma برای فصل 11، با منابعی که در آن زمان به WWD گفته اند که عملیات آن به داخل کشور منتقل می شود، این توافق را فسخ کرد. رم از آن زمان برای ،ید موجودی و مالکیت م،وی از Forma به مبلغ 15 میلیون دلار، به ازای قرارداد خدمات انتقالی به تاریخ جمعه، و قرارداد ،ید در 27 ژانویه ثبت شده است.
منبع: https://wwd.com/beauty-industry-news/beauty-features/،a-grandes-r-e-m-beauty-new-ceo-1235546899/

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با