UpCircle گواهینامه B Corp را دریافت می کند


چه؟ UpCircle اعلام کرده است که اکنون یک شرکت معتبر B است. برند اقتصاد دایره‌ای یکی از تنها 3500 شرکتی است که از بین 100000 ،ب‌وکاری که درخواست داده‌اند، ارزیابی تأثیر B Corp را گذرانده است.

جزئیات این برند زیبایی درخواست پیوستن به خانواده B Corp را برای سنجش عملکرد اجتماعی و زیست محیطی خود داد.

چرا؟ آنا برایتمن، یکی از بنیانگذاران، اظهار داشت: “نمی توانم بیان کنم که چقدر باورن،ی است که به طور رسمی گواهینامه B Corp را دریافت کنید. دانستن اینکه میانگین امتیاز ،ب‌وکارهای معمولی 50.9 است و ما به 96.3 رسیده‌ایم، وقتی قول می‌دهیم UpCircle برندی است که کره زمین را در اولویت قرار می‌دهد، به کلمات ما اهمیت می‌دهد. از بین تمام گواهینامه هایی که برای آنها درخواست داده ایم، بسیار مفت،یم که توسط آزمایشگاه B تأیید شده ایم، زیرا برای ما گواهینامه B Corp فقط مربوط به گواهی B Corp نیست – بلکه در مورد مأموریت ما برای دسترسی به صنعت زیبایی است و مسئول.»


منبع: https://www.globalcosmeticsnews.com/upcircle-achieves-b-corp-certification/

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با