Unilever Nigeria با Wecyclers برای گسترش بازیافت پلاستیک شریک می شود


چه؟ بر اساس گزارش منتشر شده توسط Leader،p، یونیلور نیجریه به همراه Bridges Outcomes Partner،ps یک شراکت 2 میلیون دلاری با Wecyclers برای کمک به مق، با ، های پ،تیکی در این کشور آفریقایی امضا کرده است.

جزئیات این مشارکت از طریق یک اوراق قرضه تاثیر توسعه که توسط Societe Generale ساختار یافته است ایجاد شد و بودجه مورد نیاز برای افزایش مقیاس عملیات را در اختیار شرکت اجتماعی قرار می دهد.

چرا؟ مصرف پ،تیک در نیجریه در 15 سال گذشته 116.24 درصد افزایش یافته است و اکنون در مجموع به 1.25 میلیون تن رسیده است. یونیلور نیجریه از سال 2014 با Wecuclers کار کرده است و رسمی شدن شراکت آنها به پیشبرد بلندپروازی های پایداری سازنده FMCG بریت،ا کمک می کند.


منبع: https://www.globalcosmeticsnews.com/unilever-nigeria-partners-with-wecyclers-to-expand-plastic-recycling/

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با