L’Oréal قرار است دفتر مرکزی شرکت بریتانیا را به White City Place لندن منتقل کند.


چه؟ لورآل دفتر مرکزی شرکت خود در بریت،ا را از همرسمیت برادوی به گیت‌وی سنترال، ساختم، جدید در وایت سیتی پلیس، لندن منتقل می‌کند.

جزئیات L’Oréal تابستان آینده به مرکز تجاری و نوآوری رو به رشد ملحق خواهد شد و دفتر مرکزی جدید دارای آکادمی برای آموزش 10000 نفر در سال است.

چرا؟ استفن کوان، رهبر H&F، گفت: «منطقه نوآوری شهر سفید همچنان از قدرتی به قوت خود ادامه می‌دهد. این نشان می دهد که استراتژی صنعتی پیشگام ما برای کمک به ایجاد این کانون بزرگ اقتصادی و فرهنگی جه، کار می کند.

“با جذب رهبران صنعتی مانند L’Oréal، ما همچنان به ایجاد فرصت هایی برای مردم محلی به ،وان بخشی از تلاش هایمان برای تبدیل H&F به بهترین مکان برای زندگی، کار و معاشرت ادامه می دهیم.”


منبع: https://www.globalcosmeticsnews.com/loreal-set-to-relocate-uk-corporate-headquarters-to-londons-white-city-place/

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با