L’Oréal اندونزی جنید مرتضی را به عنوان رئیس جدید منصوب کرد


چه؟ به گزارش مارکتینگ اینتراتیو، لورآل اندونزی جنید مرتضی را به ،وان مدیر جدید و جانشین اومش فادکه منصوب کرد.

جزئیات فدکه اخیراً به ،وان مدیر ارشد تحول در L’Oréal SAPMENA-SSA منصوب شده است و مرتضی مستقیماً به او گزارش می دهد.

مرتضی قبلاً به ،وان مدیر عامل کشور و مدیر عامل شرکت L’Oréal پا،تان و همچنین نقش مدیر کل بخش محصولات مصرفی را بر عهده داشت.

چرا؟ این انتصاب به دنبال تعداد زیادی از استخدام‌های قابل‌توجه برای L’Oréal صورت می‌گیرد، با شرکت زیبایی که یک مدیر ارشد دیجیتال، بخش محصولات مصرفی، برای منطقه ج، آسیای اقیانوس آرام، خاورمیانه و شمال آفریقا (SAPMENA) و همچنین یک Chief Di،al منصوب کرد. و مدیر بازاریابی، مدیر رسانه، شمال آسیا.


منبع: https://www.globalcosmeticsnews.com/loreal-indonesia-appoints-junaid-murtaza-as-new-president-director/

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با