Lagadere Travel Retail سنگاپور انتخاب های سبز را با کمپین جدید تشویق می کند


چه؟ بر اساس گزارشی که DFI آنلاین منتشر کرده است، شعبه سنگاپور شرکت Lagadere Travel Retail کمپینی را راه اندازی کرده است که برای تشویق عادات دوستدار محیط زیست در بین ،یداران طراحی شده است.

جزئیات کمپین انتخاب هدیه ای که به آینده هدیه می دهد، طراحی شده است تا محصولات بومی و پایدار را در میان طیف اپراتورهای معاف از گمرک، مانند صابون های دست ساز و فرآیند سرد، برجسته کند.

این ،ده‌فروش همچنین کیسه‌های ،ید ساخته شده از مواد زیست ت،یب‌پذیر را به مصرف‌کنندگان عرضه می‌کند و مصرف انرژی خود را کاهش می‌دهد.

چرا؟ کمپین جدید مبتنی بر انگیزه پایداری ،ده فروش است که سال گذشته با کمپین Discover Singapore آغاز شد.


منبع: https://www.globalcosmeticsnews.com/lagadere-travel-retail-singapore-encourages-green-c،ices-with-new-campaign/

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با