Fable Investments سهام در Perfumer H


چه؟ Natura & Co ممکن است با فروش نام تجاری پررونق عطر خود، Aesop موافقت کرده باشد، اما در را به طور کامل بر روی این دسته نمی بندد. طبق گزارش منتشر شده توسط WWD، Fable Investments، صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر این شرکت، سهام خود را در Perfumer H افزایش داده است. شرایط مالی این قرارداد اعلام نشده است.

جزئیات لین هریس، بنیانگذار عطر H به WWD گفت که “از تقویت همکاری برجسته با Fable Investments برای ادامه ساختن پیشنهاد منحصر به فرد قابل شارژ مجدد ما در دنیای عطر و گسترش مفهوم ،ده فروشی خود در سطح جه، هیجان زده است”.

چرا؟ عطرساز H از بودجه اضافی برای گسترش خط تولید خود، تقویت تیم مدیریتی و پشتیب، از گسترش در آسیا استفاده خواهد کرد.


منبع: https://www.globalcosmeticsnews.com/fable-investments-ups-stake-in-perfumer-h/

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با