یونیلور از ساختار جدید با 5 گروه تجاری رونمایی کرد


چه؟ یونیلور اعلام کرده است که به یک مدل عملیاتی سازماندهی شده حول پنج گروه تجاری، ی،ی زیبایی و رفاه، مراقبت شخصی، تغذیه، مراقبت در منزل و بستنی رفته است. هر کدام بر روی دسته ها و برندهای خاص متمرکز شده اند و به طور کامل مسئول و پاسخگوی استراتژی، رشد و سود خود در سطح جه، هستند.

جزئیات فرناندو فرناندز به ،وان رئیس بخش زیبایی و رفاه 10.1 میلیارد یورویی انتخاب شده است که شامل برندهایی مانند Dove، Sunsilk، Vaseline و Dermalogica می‌شود. در همین حال، فابیان گارسیا سکان مدیریت بخش مراقبت های شخصی را بر عهده خواهد گرفت و بر برندهایی در زمینه پا،ازی پوست، دئودورانت ها، مراقبت از دهان و رده های زیبایی Elida مانند Axe، Signal و Lifebuoy نظارت خواهد کرد.

چرا؟ به گفته یونیلور، مدل جدید با کاهش پیچیدگی و حصول اطمینان از اینکه غول FMCG مستقر در بریت،ا می‌تواند سریع‌تر از همیشه به روندهای مصرف‌کننده و کانال پاسخ دهد، عملکرد بهبود یافته را تقویت خواهد کرد.


منبع: https://www.globalcosmeticsnews.com/unilever-unveils-new-structure-with-5-business-groups/

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با