کیث، مالین + گوتز برای مجموعه دوم متحد می شونداین دو برند در حال راه اندازی مجموعه ای از پنج محصول مراقبت از پوست و خانگی به نام Rogue هستند.


منبع: https://wwd.com/beauty-industry-news/،ucts/kith-malin-and-goetz-rouge-collection-1235438299/

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با