کویت فروش لوازم آرایشی حاوی بوتیل فنیل متیل پروپیون (لیلیال) را ممنوع کرد


چه؟ به گفته زاویا، اتحادیه انجمن‌های تعاونی مصرف‌کننده کویت، محصولات آرایشی و بهداشتی و محصولات مراقبت شخصی که حاوی انواع بوتیل فنیل متیل پروپیون (لیلیال) و همچنین مشتقات آن است، کنار گذاشته است.

جزئیات وزیر بازرگ، و صنعت و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مازن النهضه با صدور حکمی واردات، ،ید و فروش انواع لوازم آرایشی حاوی لیلیال را ممنوع کرد.

علی الفهد، رئیس اتحادیه تعاونی‌های مصرف‌کننده در بی،ه‌ای اعلام کرد که این تصمیم به دستور وزیر امور اجتماعی و توسعه جامعه و وزیر ،ت در امور ،ن و کودکان، می‌البغلی اتخاذ شده است.

چرا؟ با توجه به آژانس مواد شیمیایی اروپا، لیلیال به ،وان یک سرطان‌زا طبقه‌بندی می‌شود و اتحادیه بازدیدهای بازرسی را در انجمن‌ها آماده می‌کند تا اطمینان حاصل شود که تصمیم‌ها دنبال می‌شود و خطر این ماده برای مصرف‌کنندگان را روشن می‌کند.


منبع: https://www.globalcosmeticsnews.com/kuwait-bans-sales-of-cosmetics-containing-butylphenyl-،ylpropional-lilial/

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با