پروژه‌های هیدروژن سبز کیمبرلی کلارک در فهرست نهایی استراتژی مدل کسب‌وکار هیدروژنی دولت بریتانیا قرار گرفت.


چه؟ سه پروژه هیدروژن سبز که توسط کیمبرلی-کلارک و شرکای صنعت انرژی آن توسعه می‌یابد، در فهرست کوتاه استراتژی مدل ،ب‌وکار هیدروژنی ،ت بریت،ا جایگاه‌هایی را ،ب کرده‌اند.

جزئیات این طرح یک تخصیص دور اول 250 م،ات پروژه هیدروژن الکترولیتی در سراسر بریت،ا را تامین می کند.

سه پروژه هیدروژنی انتخاب شده توسط و، امنیت انرژی و خالص صفر (DESNZ) شامل یک هاب هیدروژن سبز در Barrow-in-Furness است. هاب هیدروژن سبز بارو که با مشارکت کارلتون پاور توسعه می یابد، نیروگاه تاسیسات تولیدی کیمبرلی-کلارک کامبریا را تامین می کند.

دو پروژه دیگر با مشارکت HYRO، یک سرمایه گذاری مش، بین Octopus Energy Generation و شرکت انرژی های تجدیدپذیر RES، توسعه می یابند و شاهد عرضه هیدروژن سبز به تاسیسات تولیدی Kimberly-Clark در فلینت، شمال و،، و Northfleet در کنت خواهند بود. در مجموع، انتظار می رود که این سه طرح در مجموع 50 م،ات هیدروژن سبز را تامین کنند.

دن هاول، پزشک کیمبرلی-کلارک در بریت،ا و ایرلند گفت: «این پیشرفت ها نشان دهنده یک پله مهم به سوی جاه طلبی بزرگ ما برای حرکت صرفاً به سمت انرژی های تجدیدپذیر برای تولید Andrex، Kleenex، Huggies، WypAll و Scott در بریت،ا تا سال 2030 است. ما فقط می تو،م از طریق مشارکت های نوآورانه و فناوری پیشرفته، به اه، کربن زدایی خود برسیم.

چرا؟ این ابتکار برای شروع اقتصاد هیدروژن کم کربن در بریت،ا با هدف کاهش مصرف گاز طبیعی طراحی شده است. کیمبرلی کلارک انتظار دارد پس از عملیاتی شدن هر سه پروژه در پایان سال 2025، به شرط قرارداد نهایی ،ت، مصرف گاز طبیعی خود را تا 61 درصد کاهش دهد.


منبع: https://www.globalcosmeticsnews.com/kimberly-clarks-green-hydrogen-projects-s،rtlisted-for-uk-government-hydrogen-business-model-strategy/

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با