هنکل VPPA را با IGNIS امضا می کند


چه؟ هنکل یک قرارداد ،ید برق مجازی 10 ساله (VPPA) با شرکت اسپ،ایی انرژی های تجدیدپذیر IGNIS مربوط به دو نیروگاه جدید خورشیدی در اسپ،ا امضا کرده است که قرار است در تابستان 2024 راه اندازی شود.

جزئیات انتظار می‌رود که تولیدکننده آلم، بخش انرژی تولیدی شوارتسکف، تقاضای بیش از 40 تاسیسات اروپایی خود را با مقدار توافق شده وارد شبکه تامین کند و در حدود 72000 تن در انتشار CO2 در سال صرفه‌جویی کند.

چرا؟ او،یکه ساپیرو، مدیر ارشد پایداری هنکل، اظهار داشت: «در هنکل، ما در سفری به سمت تحول زیست محیطی مدل ،ب و کار خود هستیم. از آنجایی که ما تا سال 2030 عملیات های اقلیمی مثبت را هدف گذاری می کنیم، پروژه هایی مانند این VPPA اهرم مهمی برای افزایش سهم انرژی سبز موجود در شبکه و در نتیجه تسریع تبدیل گسترده تر از انرژی فسیلی به انرژی تجدیدپذیر است.

این VPPA تاثیرگذارترین قرارداد چند ساله انرژی تجدیدپذیر برای هنکل در اروپا است. پترا اسپالک، معاون ،ید شرکت هنکل، افزود: ما از همکاری خود با IGNIS قدرد، می کنیم و مشتاقانه منتظر پیشرفت در این پروژه فوق العاده هستیم.


منبع: https://www.globalcosmeticsnews.com/henkel-signs-vppa-with-ignis/

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با