نویسنده قرار است کتابی در مورد ظهور و ظهور Glossier منتشر کند


چه؟ ماریسا ملتزر، نویسنده آمریکایی، قرار است در کتاب جدیدی به نام برند Glossier به بررسی ظهور برند Glossier بپردازد. Glossy: Ambition, Beauty and the Inside Story of Emily Weiss’s Glosser.

جزئیات این کتاب از طریق مصاحبه با کارمندان سابق Glossier، سرمایه گذاران و Weiss گردآوری شده است.

در توضیحات پیش از انتشار کتاب آمده است: «از جمع‌آوری کمک مالی گرفته تا راه‌اندازی محصول و شیوه‌های استخدام غیرمتعارف، ملتزر عملکرد درونی فرهنگ گلوسیر را هم خوب و هم بد به نمایش می‌گذارد.»

چرا؟ گفته می شود این کتاب که قرار است در تابستان 2023 منتشر شود، “داستان شگفت انگیز برند آرایشی میلیارد دلاری گلوسیر و بنیانگذار نمادین هزاره اش را که ،ده فروشی آمریکایی را متحول کرد” بررسی می کند.


منبع: https://www.globalcosmeticsnews.com/aut،r-set-to-release-book-on-the-rise-and-rise-of-glossier/

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با