سهامداران یونیلیور طرح پرداختی مدیران را رد کردند


چه؟ بر اساس گزارشی که فایننشال تایمز منتشر کرد، سهامداران سازنده FMCG مستقر در بریت،ا، یونیلور، به گزارش حقوق و دستمزد رای منفی دادند، اقدامی که ممکن است مربوط به مدیرعامل بعدی، هاین شوما، باشد که قرار است در ماه جولای به این شرکت بپیوندد.

جزئیات حدود 60 درصد از آرا مخالف برنامه حقوق اجرایی بودند، که حقوق پایه 1.85 میلیون یورویی شوما، را مشخص می کند که به طور قابل توجهی بالاتر از کل بسته 5.4 میلیون یورویی آلن جوپ است.

چرا؟ فایننشال تایمز گزارش می دهد که سهامداران نگران هستند که نه تنها حقوق از حقوق همتایان در بازار بریت،ا بالاتر است، بلکه به ،وان “حقوق ثابت” طبقه بندی می شود، به این م،ی که به عملکرد وابسته نیست.


منبع: https://www.globalcosmeticsnews.com/unilever-share،lders-reject-executive-pay-plan/

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با