راه حل های Univar: خورشید مجازی را بگیرید


Formula Fridays: The Studio Sessions

گوش دهید و یاد بگیرید که چگونه چالش ها و راه حل ها را با تیم جه، در Univar Solutions فرمول کنید

برای ،ب اطلاعات بیشتر در مورد این و سایر فرمول های New Sensations کلیک کنید.


منبع: https://www.globalcosmeticsnews.com/univar-solutions-catch-the-virtual-sun/

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با