داروساز آمریکایی Viatris فروش دارایی های سلامت مصرف کنندگان اروپایی را بررسی می کند


چه؟ بر اساس گزارش بلومبرگ، داروساز آمریکایی Viatris در حال بررسی فروش 3 میلیارد دلار دارایی سلامت مصرف کنندگان اروپایی خود است.

جزئیات به گفته منابعی که خواستند نامشان فاش نشود، این شرکت با بانک سرمایه گذاری Jefferies Financial Group برای یافتن ،یداران بالقوه کار می کند.

سهام Viatris در این هفته 4.7 درصد افزایش یافت.

چرا؟ به گفته این منابع، دارایی‌ها می‌توانند علاقه شرکت‌های سهام خصوصی بزرگی را که دارای ،ب‌وکارهای موجود در بورس هستند یا ،یداران استراتژیک که به دنبال رشد تجارت خود در منطقه هستند، تشویق کند.


منبع: https://www.globalcosmeticsnews.com/us-drug-maker-viatris-mulls-sale-of-european-consumer-health-،ets/

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با