اکنون اوریف لیم با فروش بازوی روسی موافقت کرده است


چه؟ بر اساس گزارشی که توسط Direct Selling News منتشر شده است، اوریف لیم جدیدترین شرکت زیبایی است که فروش دارایی های خود را در روسیه اعلام کرده است. انتظار می رود این معامله در سه ماهه دوم سال بسته شود.

جزئیات شرکت فروش مستقیم سوئدی قراردادی ا،ام آور با Arnest Management برای فروش 100 درصد از فروش در Cetes Cosmetics روسیه، نهاد تولیدی اوریف لیم در این کشور امضا کرده است.

چرا؟ این فروش بخشی از یک بررسی استراتژیک از قبل اعلام شده درباره دارایی های اوریف لیم در روسیه پس از تهاجم این کشور به اوکراین است.


منبع: https://www.globalcosmeticsnews.com/now-oriflame-agrees-sale-of-russian-arm/

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با