اثبات آینده: صنعت آرایشی و بهداشتی


در طول سال 2022، ما از طریق دسته‌بندی‌های خاص محصول بررسی کرده‌ایم که چگونه شرکت‌های آرایشی و بهداشتی ،ب‌وکار خود را برای آینده محافظت می‌کنند.

این ماه با کمک پانل آینده نگر من،

فیلیپ گوگن مدیر عامل در MAP EMUISION

دیرک جان اودشورن موسس در جنگلی

جولین ترمبلین مدیر کل تراس سیکل اروپا

ما در مورد چگونگی اثبات آینده صنعت آرایشی بحث خواهیم کرد.


منبع: https://www.globalcosmeticsnews.com/future-proof-the-cosmetic-industry/

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با