اتحادیه اروپا برای بازتعریف کربن خنثی به عنوان بخشی از قوانین ضد سبز شدن


چه؟ طبق گزارش منتشر شده توسط Edie، پارلمان اروپا به مجموعه ای از قو،ن ضد سبزشویی رای داده است که در صورت تصویب قانون، ادعاهای پایداری توسط شرکت ها مورد بررسی بیشتری قرار می گیرد.

جزئیات دستورالعمل جدید پیشنهادی که با 544 رای موافق در مقابل 18 رای مخالف (17 رای ممتنع) به تصویب رسید، شرکت‌ها را مجبور می‌کند از ادعای پایداری با شواهد محکم حمایت کنند و همچنین ادعاهای زیست‌محیطی مبتنی بر طرح‌های جبران کربن را ممنوع کنند و بر،ب تضمین جدیدی را با هدف ارائه کنند. در تشویق دوام بیشتر محصول

چرا؟ بیلیانا برزان، نماینده پارلمان اروپا به ادی گفت: «شهروندان باید به درستی آگاه شوند و حقوق قانونی آنها باید محافظت و تقویت شود. ما شهروندان را قادر می‌سازیم تا محصولاتی را انتخاب کنند که بادوام‌تر، قابل تعمیرتر و پایدارتر باشند.»


منبع: https://www.globalcosmeticsnews.com/eu-to-redefine-carbon-neutral-as-part-of-anti-greenwa،ng-rules/

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با