آتش سوزی کارخانه شیمیایی در کارخانه Symrise جورجیا در دست بررسی است


چه؟ به گزارش فا، نیوز، آتش سوزی یک کارخانه شیمیایی در کارخانه شیمیایی Symrise در جورجیا رخ داد که این کارخانه پس از شعله ور شدن متحمل چندین انفجار شد و اکنون آتش سوزی در دست بررسی است.

جزئیات کارخانه شیمیایی Symrise در جزیره کلن، این هفته آتش گرفت و آتش نشانان بیش از 1 میلیون گالن آب ذخیره شده در مخازن را قبل از رسیدن کامیون های تانکر مستقر ،د.

آژانس مدیریت اضطراری و امنیت داخلی شهرستان گلین در بی،ه ای گفت: «در مجموع سه انفجار از نیروگاه ساطع شد، اولین انفجار در بدو ورود و دو انفجار دیگر زم، که تیم واکنش شروع به عقب نشینی از محل کرد. منبع شیمیایی آتش سوزی پرا،ید هیدروژن پینن است که در کارخانه تولید می شود.

چرا؟ Symrise در گفتگو با فا، نیوز اظهار داشت که “آتش سوزی در ساعات معمول تولید مواد تشکیل دهنده عطر رخ داده است.

Symrise در حال همکاری نزدیک با مقامات محلی است و به آنها کمک می کند تا علت آتش سوزی را تعیین کنند.


منبع: https://www.globalcosmeticsnews.com/chemical-plant-fire-at-symrise-georgia-plant-under-investigation/

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با