Weleda نامه سرگشاده ای ارسال کرد و از کمیسیون اروپا خواست که میکروپلاستیک در محصولات زیبایی را ممنوع کند


چه؟ Weleda رهبری نامه ای سر،ه به کمیسیون اروپا دارد و از آنها می خواهد که میکروپ،تیک در محصولات زیبایی را ممنوع کنند.

جزئیات برند طبیعی آلم، گفت که معتقد نیست قانون فعلی به اندازه کافی پیش می رود و در مورد مارک هایی که همچنان از میکروپ،تیک ها در تولید استفاده می کنند، ملایم است.

مادوری پرابهاکار، کمپین میکروپ،تیک در بنیاد سوپ پ،تیک، “همه ما سزاوار زندگی در محیطی عاری از میکروپ،تیک هستیم، چه در سواحل خود، چه در هوایی که تنفس می کنیم و چه در محصولاتمان – به خصوص زم، که میکروپ،تیک ها ضروری نیستند.” برندهایی مانند Naïf، Weleda، Neals Yard، Laboratoire Léa Nature و Beauty Kitchen که این نامه را امضا کرده اند، پیامی واضح به کشورهای عضو اتحادیه اروپا ارسال می کنند: جایگزین هایی برای میکروپ،تیک ها در حال حاضر وجود دارد. زمان آن رسیده است که بقیه صنعت لوازم آرایشی از این جایگزین ها استقبال کنند. هیچ دلیلی برای به تعویق انداختن بیشتر محدودیت اتحادیه اروپا یا اجازه دادن به دوره های انتقالی بیش از حد طول، وجود ندارد.

چرا؟ ناتالیا یارمولنکو، مدیر بازرگ، Weleda می‌گوید: «به همراه سایر برندهای بدون میکروپ،تیک، از کمیسیون اروپا می‌خواهیم تا قو،ن بدون میکروپ،تیک را به صورت قاطع، سازگار و سریع به اجرا بگذارد. ما احساس می کنیم که هیچ توجیهی برای دوره گذار 12 ساله استثنایی وجود ندارد که برندهای معتبر لوازم آرایشی طبیعی مانند Weleda نشان می دهند که کار بدون استفاده از میکروپ،تیک ها همیشه امکان پذیر بوده است. ما می د،م که مصرف کنندگان در اشتیاق ما برای پایداری واقعی شریک هستند، به طوری که 90 درصد از ،یداران معتقدند ملاحظات مربوط به اخلاق در هنگام ،ید محصولات زیبایی مهم است. صنعت زیبایی و سایرین باید جایگزین‌های میکروپ،تیک‌ها را در اولویت قرار دهند تا بتو،م به ،وان یک صنعت زیبایی نوآورانه، جمعی و دوستدار سیاره‌ها پیش برویم.»


منبع: https://www.globalcosmeticsnews.com/weleda-sends-open-letter-urging-european-commission-to-ban-microplastics-in-beauty-،ucts/

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با