Wavemaker برنده حساب Avon شد – اخبار آرایشی جهانی


چه؟ بر اساس گزارشی که توسط Prolific North منتشر شده است، Wavemaker در یک رقابت سه ماهه برای حساب رسانه ای Avon Cosmetics پیروز شده است.

جزئیات این آژانس مسئولیت را از Croud در دست خواهد گرفت و مسئولیت بازیابی و تثبیت جایگاه Avon به ،وان یک رهبر زیبایی را با تأکید بر اهمیت فروش رابطه و همچنین ایجاد ،یدهای جدید بر عهده دارد.

چرا؟ هانا لالی، رئیس برند، Avon ،ستان، به Prolific North گفت: «ما بسیار تحت تأثیر توانایی Wavemaker برای پاسخ دادن به یک خلاصه چالش برانگیز و پیچیده قرار گرفتیم و آن را به صورت واضح و قانع‌کننده با تمرکز قوی بر هدف نهایی رشد ،ب‌وکارمان تقدیم کردیم. افزایش سهم بازار و بیان ساده این که چگونه استراتژی رسانه ای من، می تواند این امر را ارائه دهد.


منبع: https://www.globalcosmeticsnews.com/wavemaker-wins-avon-account/

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با