THG همکاری 10 ساله خود را با فروشگاه لوازم الکترونیکی زیبایی Maximo Group اعلام کرد


چه؟ THG یک همکاری 10 ساله با فروشگاه لوازم الکترونیکی زیبایی Maximo Group را اعلام کرده است که در ابتدا بر روی پلتفرم مجدد All Beauty و Fragrance Direct در پلتفرم Ingenuity تمرکز خواهد کرد.

جزئیات به ،وان بخشی از این همکاری، THG Ingenuity همچنین به شریک عملیاتی کلیدی ما،یمو در بریت،ا تبدیل خواهد شد و خدمات انبار و تکمیل را از سه ماهه دوم 2023 ارائه می کند.

طبق یک بی،ه مطبوعاتی: «توافقنامه خدمات تکمیلی و فناوری پایان به پایان شامل: خدمات وب سایت از جمله طراحی، ساخت، میزب، و نگهداری می شود. خدمات انبارداری و تکمیل؛ و خدمات تحویل مشتری نهایی از طریق شبکه پیک های جه، THG.

چرا؟ انتظار می‌رود سالانه بیش از 150 میلیون پوند GMV به پلتفرم Ingenuity اضافه شود، با جاه‌طلبی که این سایت تا پایان سه ماهه دوم 2023 مجدداً پلتفرم شود.

متیو مولدینگ، مدیر اجرایی THG، می‌گوید: «راه‌حل منحصربه‌فرد چند کاناله جه، ما به این م،ی است که بازار قابل آدرس‌پذیری ما در زیبایی، FMCG و ،ده‌فروشی قابل توجه است و در نتیجه برنامه نوآوری مستمر ما به گسترش خود ادامه خواهد داد.»


منبع: https://www.globalcosmeticsnews.com/thg-announces-10-year-partner،p-with-beauty-e-tailer-،mo-group/

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با