Sephora شراکت خرده فروشی با Reliance را لغو کرد


چه؟ طبق گزارشی که توسط Mint منتشر شده است، گزارش شده است که Sep،ra به جای ادامه وفاداری خود با Arvind Fa،ons، شراکت ،ده فروشی با Reliance Retail را لغو کرده است.

جزئیات پیوند Sep،ra-Reliance برای اولین بار در سپتامبر سال گذشته گزارش شد و گفته می شود که Reliance در حال مذاکره پیشرفته برای به دست آوردن حق امتیاز اصلی برای برند متعلق به LVMH است.

اگر این معامله انجام می شد، Reliance جای پای بزرگ تری را در بازار زیبایی ممتاز داخلی هند می داد.

چرا؟ بازار داخلی هند به سرعت در حال رشد است و برندهایی که در حال رقابت هستند تا بخشی از کیک را انتخاب کنند. در حالی که ظاهراً همکاری با سفورا ش،ت خورده است، Reliance با فرمت چند برند خود تحت برند Tira ادامه می‌دهد.


منبع: https://www.globalcosmeticsnews.com/sep،ra-calls-off-retail-partner،p-with-reliance-retail/

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با