Sampler Snaps Up Arcade Beauty-created Abeo – WWD


Abeo، پلتفرم نمونه‌برداری دیجیتال زیبایی، صاحب جدیدی دارد.

این شرکت که در سال 2020 به ،وان بخشی از Arcade Beauty راه اندازی شد، توسط Sampler ،یداری شده است که نمونه های رایگان و شخصی سازی شده را در گروه هایی مانند غذا و زیبایی در اختیار کاربران قرار می دهد. اکتساب نشان دهنده فشار در دسته دوم است.

Marie Chevrier Schwartz، بنیانگذار و مدیر اجرایی Sampler، گفت: “ما از لحاظ تاریخی کارهای زیادی را در تمام دسته های CPG انجام داده ایم – غذا، مراقبت شخصی و نوزاد.” ما فهرستی از برندهای زیبایی داشتیم، اما این تنها تمرکز ما نبود. اکنون، از طریق این ،ید، ما در حال ایجاد یک تیم زیبایی اختصاصی برای ایجاد راه حل های سفارشی برای دسته زیبایی هستیم.

آرکید بیوتی به ،وان سهامدار اقلیت باقی خواهد ماند. سایر شرایط این معامله فاش نشده است.

آنها بزرگترین تولید کننده نمونه های محصولات زیبایی هستند. شوارتز می‌گوید که مستقیماً به سمت منبع تولید می‌رود، کمک به برندها از ایجاد نمونه محصول تا توزیع، فرصت بزرگی است.

این تجارت به طور چشمگیری تغییر کرده است، به خصوص با توجه به همه گیری. Allie Sorensen، مدیر کل Abeo می گوید: “برندها راه بسیار خوبی برای درک اهمیت نمونه برداری و درک آن یک بخش استراتژیک بازاریابی است، نه یک تفکر بعدی.” برندها می توانند از نمونه برداری برای جایگزینی 15 تا 20 درصد استفاده کنند [promotions] برای پیش بردن نامزدی.”

به گفته سورنسن، ،ب‌وکار Abeo – که نمونه‌های زیبایی رایگان را در کمپین‌های دیجیتالی در سراسر پلتفرم‌ها، از رسانه‌های اجتماعی گرفته تا ایمیل، ادغام می‌کند – در اروپا و آمریکای شمالی قوی بوده است و به یک شریک با زیرساخت دیجیتال برای تقویت گسترش جه، نیاز دارد. او گفت: «Arcade Beauty می‌تواند بر روی محصول اصلی و نوآوری نمونه‌گیری در ،ده‌فروشی متمرکز بماند و همه می‌توانند کاری را که در آن بهترین هستند انجام دهند.
منبع: https://wwd.com/beauty-industry-news/beauty-features/sampler-di،al-sampling-platform-abeo-1235607619/

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با