Sampler آژانس نمونه برداری دیجیتال Abeo را خریداری کرد


چه؟ پلت فرم نمونه برداری محصول Sampler آژانس نمونه برداری دیجیتال Abeo را از Arcade Beauty ،یداری کرده است که عمدتاً در صنعت زیبایی کار می کند.

جزئیات به ،وان بخشی از این معامله، آرکید بیوتی سهام اقلیت در Sampler را دریافت خواهد کرد و هر دو شرکت قرارداد مشارکت تجاری منعقد کرده اند که به برندها اجازه می دهد تا با هر دو شرکت شریک شوند تا راه حل های نهایی برای فعالیت های تبلیغاتی طراحی کنند.

چرا؟ گفته می شود که این ،ید، تخصص سمپ، را در مقوله زیبایی توسعه می دهد و گسترش آن به اروپا و ایالات متحده را تسریع می بخشد، جایی که Abeo در حال حاضر دفاتر خود را دارد.


منبع: https://www.globalcosmeticsnews.com/sampler-acquires-di،al-sampling-agency-abeo/

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با