Revlon طرح سازماندهی مجدد را ارائه می دهد


چه؟ Revlon اعلام کرده است که دادگاه ورش،تگی ایالات متحده برای منطقه ج،ی نیویورک طرح سازماندهی مجدد خود را تایید کرده است. این طرح باعث می شود که تولید کننده لوازم آرایش آمریکایی در پایان ماه از ورش،تگی خارج شود.

جزئیات رولون با 285 میلیون دلار نقدینگی از روند فصل 11 خارج خواهد شد که از طریق پیشنهاد حقوق صاحبان سهام، یک تسهیلات اعتباری تضمین شده جدید پول و وام های جدید مبتنی بر دارایی تامین می شود. حدود 2.7 میلیارد دلار بدهی از ترا،مه آن از طریق فرآیند ورش،تگی پاک شده است و 1.5 میلیارد دلار بدهی هنوز معوق است.

در آینده، Revlon یک شرکت خصوصی خواهد بود که دیگر در بورس اوراق بهادار فهرست نشده یا مشمول ا،امات گزارش شرکت عمومی نخواهد بود.

چرا؟ دبرا پرلمن، رئیس و مدیر اجرایی Revlon، اظهار داشت: “تأیید طرح یک نقطه عطف حیاتی است و باعث می شود که Revlon از فرآیند بازسازی با ساختار سرمایه بسیار ساده ای بیرون بیاید که از تجارت در آینده حمایت می کند. ما می د،م که این تغییر ساختار مالی برای کارمندان، فروشندگان و شرکای ما چالش برانگیز بوده است و از همه آنها برای حمایتشان تشکر می کنیم. ساختار سرمایه جدید و افزایش نقدینگی ما را قادر می سازد تا به معرفی برندهای خود در بازار ادامه دهیم و ما مشتاقانه منتظر آینده Revlon هستیم.


منبع: https://www.globalcosmeticsnews.com/revlon-lays-out-re،ization-plan/

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با