Natura & Co Q1 2023: فروش اینچ 3.4 درصد در CC افزایش یافت. حاشیه سود بهبود می یابد


چه؟ Natura & Co نتایج خود را برای سه ماهه اول مالی 2023 اعلام کرده است. در سه ماه منتهی به 31 مارس 2023، شرکت زیبایی برزیلی درآمد خالص 8 میلیارد BRL را ثبت کرد که افزایش 3.4 درصدی به ارز ثابت (-2.8 درصد در BRL) . حاشیه ناخالص 67.7 درصد بود که 370 واحد در ث،ه نسبت به دوره سال قبل افزایش داشت.

جزئیات افزایش درآمد گروه عمدتاً به دلیل واحد لاتام Natura & Co بود که شاهد رشد خالص فروش 9 درصدی به ارز ثابت بود. درآمد Avon International در CC 7.5 درصد کاهش یافت در حالی که The Body S،p شاهد کاهش 9.4 درصدی درآمد خالص در CC بود. Aesop که به زودی واگذار خواهد شد رشد دو رقمی را ثبت کرد اما اکنون به ،وان عملیات متوقف شده در انتظار بسته شدن فروش آن به L’Oréal، که در سه ماهه سوم پیش بینی می شود، طبقه بندی می شود.

چرا؟ فابیو باربوسا، مدیرعامل گروه Natura & Co، فاش می کند: «عملکرد Natura & Co در سه ماهه اول مطابق با برنامه ما و با ارتباطات قبلی ما است، زیرا اعداد سه ماهه اول بهبود قابل توجهی را در حاشیه سود ناخالص و تعدیل شده EBITDA نشان می دهد، در حالی که شرکت به کار خود ادامه می دهد. با تمرکز بر ساده سازی ساختار و بهبود ساختار سرمایه، تغییرات ساختاری مهمی را در پرتفوی خود اعمال کند.»


منبع: https://www.globalcosmeticsnews.com/natura-co-q1-2023-sales-inch-up-3-4-percent-in-cc-profit-margin-improves/

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با