LVMH FY2022: درآمد به رکوردهای جدیدی رسید و سود 23 درصد افزایش یافت


چه؟ LVMH نتایج خود را برای سال مالی 2022 اعلام کرد. این مجموعه کالاهای لو، با افزایش 23 درصدی درآمد به رکورد 79.2 میلیارد یورو و سود 23 درصدی به 21.1 میلیارد یورو افزایش یافت.

جزئیات LVMH گفت: همه گروه‌های تجاری رشد درآمد ارگ،ک «قابل توجهی» را ثبت ،د، با عطرها که «رشد قوی» را ثبت ،د تا فروش ارگ،ک در دسته عطر و لوازم آرایشی را 10 درصد افزایش دهد و سفورا با افزایش درآمد، عملکردی بی‌سابقه از نظر درآمد و درآمد داشته و کمک کرد. واحد ،ده فروشی انتخابی افزایش فروش ارگ،ک 17 درصدی را ثبت کرد.

از نظر جغرافیایی، اروپا، ژاپن و ایالات متحده با بهبود سفرهای بین المللی و تقویت تقاضای محلی، شاهد افزایش شدیدی بودند.

چرا؟ برنارد آرنو، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل LVMH، اظهار داشت: «عملکرد ما در سال 2022 جذابیت استثنایی مزون‌های ما و توانایی آن‌ها در ایجاد تمایل در طول یک سال تحت تأثیر چالش‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی را نشان می‌دهد. این گروه بار دیگر رشد قابل توجهی در درآمد و سود ثبت کرد. استراتژی رشد ما، بر اساس ماهیت مکمل فعالیت‌های ما، و همچنین تنوع جغرافیایی آن‌ها، نوآوری و کیفیت خلاقیت‌های ما، برتری توزیع آنها را تشویق می‌کند و به لطف میراث مزون‌های ما، یک بعد فرهنگی و تاریخی می‌افزاید. این مورد در طول LVMH Journées Particulières بسیار موفق ما به نمایش گذاشته شد، زم، که درهای خود را به روی پانزده کشور در سال 2022 باز کردیم و شاهد بودیم که تعداد بازدیدکنندگان بی سابقه ای برای آشنایی با دانش صنعتگران ما آمده بودند. ما با اطمینان به سال 2023 نزدیک می‌شویم، اما به دلیل عدم قطعیت‌های فعلی هوشیار هستیم. ما برای تقویت بیشتر پیشروی خود در بازار جه، لو، و حمایت از اعتبار فرانسه در سراسر جهان، روی مطلوبیت Maisons خود و چابکی تیم های خود حساب می کنیم.


منبع: https://www.globalcosmeticsnews.com/lvmh-fy2022-revenue-hits-new-records-and-profit-soars-23-percent/

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با