LVMH Beauty Matheo Dizel GM، Travel Retail Europe را نامگذاری می کند


چه؟ بر اساس گزارشی که توسط شبکه مد منتشر شده است، LVMH Beauty از انتصاب متئو دیزل به ،وان مدیر کل، Travel Retail Europe خبر داده است. دیزل از نقش فعلی خود در بخش ،ده فروشی اروپا در Parfums Christian Dior کنار می رود.

جزئیات در این سمت جدید، دیزل بر شبکه ،ده فروشی سفر منطقه برای Aqua di Parma، Maison Francis Kurkdijan، Loewe، Fresh و Benefit نظارت خواهد کرد.

چرا؟ شبکه مد نشان می دهد که این نقش با هدف تغییر پیشنهاد زیبایی LVMH در کانال ،ده فروشی سفر ایجاد شده است.


منبع: https://www.globalcosmeticsnews.com/lvmh-beauty-names-matheo-dizel-gm-travel-retail-europe/

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با