LMR Naturals توسط IFF از محاسبه ردپای کربن برای عطر رونمایی می کند


چه؟ LMR Naturals توسط IFF از نتایج یک تلاش سه ساله برای ایجاد مح،اتی برای تعیین ردپای کربن یک عطر پرده برداری کرده است. این تیم با کربن 4 برای توسعه روش کار کرد.

جزئیات این تیم یک رویکرد چرخه عمر را برای تولید ماتریسی دنبال کرد که شیوه‌های کشاورزی، است،اج، حمل و نقل، تصفیه و تقطیر یا است،اج را در نظر می‌گیرد.

چرا؟ تنها زم، که ردپای کربن یک ماده معین مح،ه شود، می توان راه های کاهش آن را شناسایی کرد. Bertrand de Préville، مدیر کل LMR Naturals توضیح می‌دهد: «استفاده روزافزون از عصاره‌های طبیعی در طعم‌های عطری و غذا، مطالعه ردپای آنها را ا،امی کرد. با این حال، تغییرات زیادی وجود دارد که به ماهیت زیست توده، منشأ آن و فرآیند است،اج آن بستگی دارد. ما به یک روش قابل اعتماد و قابل تکرار، مبتنی بر درک دقیق مواد تشکیل دهنده خود نیاز داشتیم.”


منبع: https://www.globalcosmeticsnews.com/lmr-naturals-by-iff-unveils-carbon-footprint-calculation-for-fragrance/

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با