Lifebuoy یونیلور به شراکت پیشگیری از بیماری در اندونزی می پیوندد


چه؟ Lifebuoy متعلق به Unilever با Gavi، اتحاد وا،ن، و بنیاد خیریه Power of Nutrition – در ابتکاری برای گنجاندن تغذیه به ،وان بخشی از رویکرد جامع برای پیشگیری از بیماری، شریک شده است.

جزئیات هر یک از شرکا از تخصص یکدیگر، همراه با کمک ،ت اندونزی، برای محافظت از کودکان ،دسال در برابر بیماری، سوء تغذیه و مرگ زودرس در اندونزی استفاده خواهند کرد.

چرا؟ این طرح بر فواید ،یبی ایمن‌سازی، شستن دست‌ها با صابون و تغذیه تاکید می‌کند و این برنامه در مناطق شهری و روستایی با بار بالای کوتاه‌قدی و بروز بیماری‌های قابل پیشگیری با وا،ن اجرا می‌شود.


منبع: https://www.globalcosmeticsnews.com/unilevers-lifebuoy-joins-disease-prevention-partner،p-in-indonesia/

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با