یونیلیور پیش‌بینی فروش در سه ماهه اول را شکست داد. مدیر عامل شرکت آلن جوپ سود بردن از بحران هزینه های زندگی را رد می کند


چه؟ یونیلیور پیش‌بینی‌های فروش سه‌ماهه اول را ش،ت داده و رشد فروش زیربنایی 10.5 درصدی را گزارش کرده است.

جزئیات این غول مراقبت شخصی شاهد افزایش گردش مالی 7 درصدی به 14.8 میلیارد یورو بود که شامل تأثیر ارز 0.4- درصد و -2.8 درصد از واگذاری ها بدون ،ید بود.

Beauty & Wellbeing با توجه به قیمت، فروش اساسی را 9.3 درصد افزایش داد. رشد 2.6 درصدی توسط سه ماهه دیگر رشد دو رقمی Prestige Beauty and Health & Wellbeing که اکنون 5 درصد از گردش مالی گروه را تشکیل می دهد، کمک کرد.

فروش زیربنایی مراقبت های شخصی 12.7 درصد افزایش یافت که ناشی از رشد قیمت و 3.0 درصد رشد حجم بود که ا،ریت آن ناشی از پر ، مجدد قوی در دئودورانت ها بود.

Home Care شاهد رشد فروش 10.2 درصدی با کاهش 2.8 درصدی حجم بود که تا حد زیادی ناشی از حجم کمتر در Home & Hygiene و Air Wellness بود.

از نظر جغرافیایی، بازارهای نوظهور فروش زیربنایی را 11.7 درصد افزایش دادند و آمریکای لاتین 18.7 درصد افزایش یافت. چین به لطف رفع محدودیت های همه گیر به رشد مثبت 1.8 درصدی بازگشت.

چرا؟ یونیلیور از افزایش قیمت محصولات سود برد که تنها کاهش اندکی در حجم را جبران کرد. با این حال، آلن جوپ، مدیر عامل شرکت، ادعای سودجویی از بحران هزینه زندگی را رد کرده است.

جوپ اظهار داشت که “خیلی آگاه است که مصرف کننده آسیب می بیند.”

من می دانم که این یک حقیقت ناخوشایند است، اما ما به هیچ وجه سودجویی نکرده ایم.»

وی افزود: قطعاً از سهامدار می‌خواهیم تا بخشی از بار را به دوش بکشد. “هیچ یک از ما نمی خواهیم قیمت گذاری را به مصرف کننده منتقل کنیم.”


منبع: https://www.globalcosmeticsnews.com/unilever-beats-q1-sales-forecasts-ceo-alan-jope-denies-profiting-off-the-cost-of-living-crisis/

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با