یونیلیور عضو موسس Cosmetics Europe Commit برای طرح سیاره ما می شود


چه؟ یونیلور اعلام کرده است که به یکی از اعضای موسس گروه جدیدی از ،ب و کارهای لوازم آرایشی و مراقبت شخصی در اروپا تبدیل شده است که متعهد شده اند تا سطح فعالیت های پایدار، اخلاقی و مسئولانه را بالا ببرند.

جزئیات ابتکار Cosmetics Europe Commit for our Planet که هفته گذشته راه‌اندازی شد، با هدف ایجاد تعهدات پایداری در کل صنعت است که فراگیر، قابل اندازه‌گیری و سازگار با نیازهای اجتماعی و زیست‌محیطی همیشه در حال تغییر در سه موضوع کلیدی است: آب و هوا، بسته‌بندی و طبیعت.

چرا؟ ربکا مارموت، مدیر ارشد پایداری یونیلور، توضیح می‌دهد: «در یونیلور، هدف ما عادی ، زندگی پایدار است. این چیزی است که ما با اشتیاق و از صمیم قلب به آن اعتقاد داریم، به همین دلیل مفت،یم که پیشگام ابتکار عمل Cosmetics Europe Commit for Our Planet هستیم.

ما سابقه طول، در قرار دادن پایداری در قلب استراتژی رشد خود داریم، اما می د،م که پیوستن نیروها در کل صنعت آرایشی در این دستور کار حیاتی چقدر مهم است تا اطمینان حاصل شود که تأثیر خود را به حدا،ر می رس،م. تنها با همکاری با یکدیگر می‌تو،م واقعاً ردپای زیست‌محیطی خود را در اروپا کاهش دهیم.»


منبع: https://www.globalcosmeticsnews.com/unilever-becomes-founding-member-of-cosmetics-europe-commit-for-our-planet-initiative/

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با