یونیلیور در صدر جدول افزایش قیمت قرار دارد


چه؟ بر اساس گزارشی که رویترز منتشر کرده، یونیلور قیمت‌های خود را سریع‌تر از تولیدکنندگان دیگر FMCG افزایش داده است.

جزئیات تولید کننده Dove قیمت ها را در سه ماهه سوم 12.5 درصد افزایش داد که بالاترین رکورد تاریخ است. Procter & Gamble در همین دوره سه ماهه 9.5 درصد افزایش یافته است.

چرا؟ رویترز به نقل از تحلیلگران گفت: افزایش قیمت بالاتر از حد متوسط ​​یونیلور به دلیل قرار گرفتن بیشتر در بازارهای نوظهور و مواد غذایی است. یونیلیور سابقه افزایش بیش از حد متوسط ​​را دارد. قیمت hikinh 9 درصد در سه ماهه پای، 2008 در طول بحران مالی جه،، به طور قابل توجهی بالاتر از افزایش 4 درصدی P&G است.


منبع: https://www.globalcosmeticsnews.com/unilever-tops-the-price-hike-charts/

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با