گفته می شود یونیلور هزینه تبلیغات در روسیه را افزایش داده است


چه؟ طبق گزارشی که مسکو تایمز منتشر کرد، گفته می شود که یونیلیور سود خود را دو برابر کرده و هزینه تبلیغات خود را در روسیه با وجود اعلام عمومی حمایت از وضعیت اسفناک اوکراین افزایش داده است.

جزئیات مسکو تایمز به نقل از ارقام منتشر شده توسط Follow the Money گزارش می دهد که Unilever Rus سود خالص خود را در سال 2022 در مقایسه با ارقام 2021 بیش از دو برابر کرد و 10 درصد بیشتر برای تبلیغات هزینه کرد.

چرا؟ یونیلور به Follow the Money گفت که افزایش سود نتیجه تورم و نوسان ارزش روبل است، اما به ادعاهای Follow the Money مبنی بر افزایش هزینه تبلیغات در کشور توجهی نکرد.


منبع: https://www.globalcosmeticsnews.com/unilever-said-to-have-increased-ad-spend-in-russia/

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با