گروه Functionlab تحت حمایت L’Oréal و FYi Medical Aesthetics برای ادغام – WWD


Functionlab Group و FYi Medical Aesthetics ادغام شدند.

شرایط معامله، که قرار است در اول ژانویه بسته شود، فاش نشد.

گروه Functionlab شبکه ای از 68 کلینیک پزشکی زیبایی را در کانادا تحت ،وان Dermapure و ProjectSkin MD اداره می کند و دارای خط مراقبت از پوست Jouviance است. توسط L’Oréal پشتیب، می شود.

L Catterton FYi Medical Aesthetics یک بخش از سازمان مراقبت بهداشتی کانادا FYihealth Group است که این بخش را در سال 2019 پس از ،ید ReNue که یک کلینیک زیبایی پزشکی ارائه می‌دهد، معرفی کرد.

با هم، شرکت‌های ادغام شده، که به ،وان گروه Functionlab ادامه خواهند یافت، با هدف گسترش ردپای جغرافیایی خود و ایجاد حضور خود به ،وان پیشرو در صنعت زیبایی پزشکی غیرجراحی کانادا.

دکتر آلن اولسیفر، مدیر اجرایی FYihealth Group در بی،ه ای گفت: “من از صمیم قلب معتقدم که از طریق این همکاری با گروه Functionlab، ما ارزش بیشتری برای همه سهامداران در صنعت ایجاد خواهیم کرد.” “مشاهده رشد تجارت زیبایی پزشکی ما با یک شریک قوی و قابل اعتماد الهام بخش است.”

L’Oréal در Functionlab Group، که در سال 2009 توسط Francis Maheu و Erick Geoffrion تأسیس شد، در سال 2019 از طریق بازوی سرمایه گذاری خطرپذیر خود، Bold Business Opportunities for Business، سرمایه گذاری کرد.

در سال 2020، L Catterton در FYidoctors، یکی از شرکت های تابعه FYihealth Group سرمایه گذاری کرد.

راجان شاه، مدیر شرکت L Catterton در بی،ه‌ای گفت: «تندرستی، مراقبت شخصی و زیبایی مقوله‌هایی هستند که بادهای دنیوی قوی دارند.
منبع: https://wwd.com/beauty-industry-news/beauty-features/loreal-functionlab-fyi-medical-ca،a-botox-merger-1235421065/

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با