کوتی کمپین جدیدی را برای تغییر تعریف فرهنگ لغت از زیبایی راه اندازی می کند


چه؟ غول زیبایی Coty کمپین جدید خود #UndefineBeauty را راه‌اندازی کرده است، که گفته می‌شود تعاریف کنونی زبان ،یسی از اصطلاح “زیبایی” قدیمی است و دیگر ارزش‌های جامعه امروزی را منع، نمی‌کند.

جزئیات این کمپین به طور خاص بر این واقعیت تمرکز دارد که نمونه های ذکر شده در زیر مدخل های فعلی برای «زیبایی» در فرهنگ لغت های پیشرو ،یسی، هم «محدود و هم انحصاری» هستند.

Sue Y. Nabi مدیر عامل COTY نامه ای سر،ه به خانه های فرهنگ لغت نوشته است که توسط کمیته اجرایی شرکت و تیم رهبری ارشد امضا شده است و ماهیت قدیمی تعاریف آنها و نیاز آنها به بررسی را برجسته کرده است.

چرا؟ کمپین #UndefineBeauty فراخو، واضح از سوی Coty برای پذیرش تنوع در همه اشکال آن است و صنعت را تشویق می‌کند تا عمیق‌تر در هویت مصرف‌کننده خود بکاود.


منبع: https://www.globalcosmeticsnews.com/coty-launches-new-campaign-to-change-the-dictionarys-definition-of-beauty/

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با