کوتی کریستینا استرونز را به عنوان مدیر عامل آسیای جنوب شرقی و بازارهای توزیع کننده منصوب کرد.


چه؟ کوتی کریستینا استرونز را به ،وان مدیر عامل جدید آسیای ج، شرقی و بازارهای توزیع کننده معرفی کرده است.

جزئیات استرونز در نقش جدید خود مسئول توسعه و اجرای استراتژی تجاری کوتی در منطقه خواهد بود و در عین حال بر توسعه تجارت، بازاریابی و تجارت الکترونیک نیز نظارت خواهد داشت.

استرونز پس از پیوستن به این شرکت در سال 2021، همچنان به نظارت بر دستور کار شرکت در ج، شرقی آسیا ادامه خواهد داد.

چرا؟ این انتصاب در حالی صورت می‌گیرد که کوتی به تحولات تجاری و سازم، خود ادامه می‌دهد و همچنین یک تیم رهبری جدید را «بازارهای وابسته، بازارهای توزیع‌کننده و عملکردهای کلیدی ،ب‌وکار را پوشش می‌دهد» با Strunz که نقش استلا لائو را به مدیر کشور، سنگاپور و بازارهای توزیع کننده پرستیژ گسترش می‌دهد.


منبع: https://www.globalcosmeticsnews.com/coty-appoints-kristina-strunz-as-managing-director-for-southeast-asia-distributor-markets/

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با