کندال جنر به عنوان سفیر جهانی L’Oréal Paris به ارتفاعات جدید می رسد

منبع: https://www.globalcosmeticsnews.com/kendall-jenner-soars-to-new-heights-as-loreal-paris-global-amb،ador/