چگونه صنعت زیبایی در حال پیشرفت است، برنامه رقیب توییتر متا – WWD

منبع: https://wwd.com/beauty-industry-news/beauty-features/،w-the-beauty-industry-is-taking-on-threads-metas-new-twitter-rival-app-1235729885/

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با