پرتغال دستور فراخوان محصولات لورآل را به دلیل مواد ممنوعه صادر کرد


چه؟ به گزارش پرتغال نیوز، معادل FDA پرتغال، Infarmed – Autoridade Nacional do Medicamentos e Produtos de Saude دستور فراخو، لوازم آرایشی با نام تجاری L’Oreal حاوی یک ماده ممنوعه را صادر کرده است.

جزئیات بوتیل فنیل متیل پروپیون از مارس 2022 برای استفاده در لوازم آرایشی در پرتغال ممنوع شده است. محصولات مورد بحث مواد شیمیایی ممنوعه را در میان ،یبات خود فهرست می کنند و باید از بازار خارج شوند.

چرا؟ به گزارش پرتغال نیوز، نهاد نظارتی در یک بی،ه مطبوعاتی گفت: «اگرچه L’Oréal Portugal اقدامات مربوط به فراخوان و ،وج از بازار ملی محصولات آرایشی و بهداشتی را که حاوی ماده بوتیل فنیل متیل پروپیون در ،یب آنها بود، از تجزیه و تحلیل اطلاع داد. از اطلاعات ارائه شده تا به امروز، به نظر می رسد که شرکت مذکور نتوانسته است فراخوان محصولات آرایشی و بهداشتی غیرمنطبق را در کل بازار ملی نشان دهد.


منبع: https://www.globalcosmeticsnews.com/portugal-orders-recall-of-loreal-،ucts-over-banned-ingredient/

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با