هنکل با فروش واحد روسی موافقت کرد


چه؟ هنکل موافقت کرده است که فعالیت های تجاری خود در روسیه را به مبلغ تقریبی 600 میلیون یورو به کنسرسیومی از سرمایه گذاران مالی محلی بفروشد. سازنده آلم، Schwarzkopf برنامه خود را برای ،وج از بازار روسیه در آوریل 2022 اعلام کرد.

جزئیات نهادهای نظارتی مربوطه روسیه این معامله را تایید کرده اند که در انتظار بسته شدن نهایی است. کنسرسیومی که فعالیت های تجاری هنکل را در روسیه به دست می آورد شامل Augment Investments، Kismet Capital Group و Elbrus Services است. همه ،یداران دارای روابط تجاری طول، مدت در کشورهای غربی هستند و مشمول تحریم های اتحادیه اروپا یا ایالات متحده نیستند.

چرا؟ مانند بسیاری از شرکت های غربی، هنکل تصمیم گرفت پس از تهاجم این کشور به اوکراین، از بازار روسیه خارج شود.


منبع: https://www.globalcosmeticsnews.com/henkel-agrees-sale-of-russian-unit/

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با