هدی بیوتی فروشگاه Tmall را می بندد. از بازار چین خارج می شود


چه به گزارش Inside Retail Asia، Huda Beauty فروشگاه پرچمدار خود را در پلتفرم تجارت الکترونیک چینی Tmall تعطیل کرده است، و این نشان دهنده ،وج خود از این کشور است.

جزئیات این سایت که در سال 2020 در Tmall Global راه اندازی شد، تنها کانال فروش مستقیم این برند در چین است که بیش از 20 میلیون مرورگر داشت.

یکی از کارکنان Hudy Beauty در گفتگو با Chaileedo گفت: “این برند همکاری خود را متوقف کرده است و اکنون در مرحله بسته شدن فروشگاه است.”

چرا Huda Beauty آ،ین برند بین المللی زیبایی است که حضور خود را در چین کاهش داده یا به طور کامل از آن خارج شده است.

این اقدام به دنبال گزارش‌هایی مبنی بر اینکه Maybelline متعلق به لورال قرار بود به تدریج تمام فروشگاه‌های فیزیکی موجود در بازار را ببندد، با نام تجاری K-beauty Etude House فروشگاه پرچم‌دار خود را در Tmall در نوامبر 2022 تعطیل کرد.


منبع: https://www.globalcosmeticsnews.com/huda-beauty-closes-tmall-store-makes-exit-from-،ese-market/

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با